Нормативно-правові акти з питань освіти

Закон України «Про освіту» вiд 23.05.1991 № 1060-XII

Закон України «Про дошкільну освіту» вiд 11.07.2001 № 2628-III

Закон України «Про загальну середню освіту» вiд 13.05.1999 № 651-XIV

Закон України «Про позашкільну освіту» вiд 22.06.2000 № 1841-II

Закон України «Про професійно-технічну освіту» вiд 10.02.1998 № 103/98-ВР

Закон України «Про вищу освіту» вiд 17.01.2002 № 2984-III

Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затверджене указом Президента України від 08.04.2011 № 410/2011

Положення про державний вищий навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1074

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 787

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 № 839

Порядок призначення і виплати стипендій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882

Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 № 872

Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.1993 № 859 «Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вiд 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 18.02.2008 № 94 «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»

Спільний наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України вiд 01.02.2013 № 72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вiд 03.11.2011 № 1254 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2012 році»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 17.02.2004 № 120 «Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вiд 14.09.2011 № 1057 «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей»

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України вiд 14.09.2011 № 1059 «Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань»

Наказ Міністерства освіти і науки України вiд 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»