Цивільна авіація України

Україна відкрила для себе нові горизонти у 1991 році, коли здобула незалежність. Попередній етап розвитку у теренах колишнього СРСР багатий здобутками, пов’язаними з цивільною авіацією, яку Україна почала розвивати на початку XX століття. Ще у 1923 році в Україні було створено авіакомпанію “Укравоздухпуть”. Високі показники її роботи стали основою для об’єднання “Укравоздухпуті” з російським “Доброльотом”. Так у 30-х роках народився “Аерофлот”. Нова доба в історії цивільної авіації України розпочалася зі створення у жовтні 1992 року державного органу регулювання авіаційної діяльності – Укравіації, що співпало з започаткуванням ринкових відносин у цивільній авіації. Була дана свобода ініціативі, створенню нових національних авіакомпаній різноманітних форм власності.

Завдяки цьому авіації України вдалося уникнути повного краху в умовах різкого падіння обсягів перевезень на внутрішньому ринку, обмеженого правового поля для виконання міжнародних польотів. У вересні 1992 року Україна стала членом ІКАО, у травні 1993 року прийняла власний Повітряний Кодекс та стрімко встановила повітряні мости з багатьма країнами світу. Європейська інтеграція є стратегічним прiоритетом для України, вже розроблено й ухвалено Національну програму інтеграції України до європейського союзу (ЄС). Обраний шлях передбачає багато змін у всіх сферах, включаючи й цивільну авіацію. У рамках загальної адміністративної реформи в України, початок якої співпав з прийняттям України 15 грудня 1999 року у члени Європейської конференції цивільної авіації, відбувається послідовне реформування системи управління цивільною авіацією.

Центральний орган виконавчої влади

з питань цивільної авіації

Протягом 20 років незалежності України центральному органу виконавчої влади з питань цивільної авіації неодноразово змінювали назву та завдання, а також змінювалось підпорядкування відомства та його керівництво.

25 березня 1992 року виходить постанова Кабінету Міністрів України № 146 «Про створення Державної адміністрації авіаційного транспорту України».

17 лютого 1993 року виходить постанова Кабінету Міністрів України №106, відповідно до якої, Державну адміністрацію авіаційного транспорту України ліквідовують, а її функції і повноваження передають Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України

Відповідно до Указу Президента України від 21.12.1994 №790/94 «Про заходи щодо забезпечення розвитку цивільної авіації України» на базі Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України було утворено Державний департамент авіаційного транспорту України (Укравіатранс).

Відповідно до Указу Президента України від 15.07.2004 року №803/2004 Державний департамент авіаційного транспорту України ліквідовується, а на його базі утворюється Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації (Державіаслужба.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 №1526 на базі Державного департаменту авіаційного транспорту та Державної служби з нагляду за забезпеченням безпеки авіації Утворити Державну авіаційну адміністрацію як урядовий орган державного управління у складі Міністерства транспорту та зв’язку.

Державна авіаційна адміністрація була ліквідована відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2011 р. №346 «Про ліквідацію урядових органів» в зв’язку з утворенням відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 №1085/2011 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державної авіаційної служби України. Указом Президента України від 06.04.2011 №398/2011 затверджене Положення про Державну авіаційну службу України.

Державна авіаційна служба України (Державіаслужба України)
є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України. Державіаслужба України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики в сфері цивільної
авіації.

Тривалий час центральний орган виконавчої влади з питань цивільної авіації очолював Марченко Микола Олександрович, якого ще у жовтні 1993 року призначили директором департаменту авіаційного транспорту. З грудня 1994 року до червня 1997 року М.О.Марченко був головою Державного департаменту авіаційного транспорту України. З березня 2005 року до липня 2006 року М.О.Марченко був головою Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації.

Давидов Олександр Миколайович обіймав посаду заступника Міністра транспорту та зв’язку України – голови Державної авіаційної адміністрації з 9 січня 2008 року до 24 березня 2010 року.

14 квітня 2010 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №875-р заступником Міністра транспорту та зв’язку України – головою Державної авіаційної адміністрації призначають Колісника Анатолія Антоновича.

24 грудня 2010 року Указом Президента України №1229/2010 Колісник Анатолій Антонович призначається Головою Державної авіаційної служби України.

Державне регулювання діяльності в галузі цивільної авіації

Уповноважений орган з питань цивільної авіації реалізує державну політику і стратегію розвитку авіації України, здійснює державне регулювання діяльності в галузі цивільної авіації за такими напрямами:

1) здійснення комплексних заходів щодо забезпечення безпеки польотів, авіаційної, екологічної, економічної та інформаційної безпеки;

2) створення умов для розвитку авіаційної діяльності, повітряних перевезень та їх обслуговування, виконання авіаційних робіт та польотів авіації загального призначення;

3) організація використання повітряного простору України;

4) представництво України в міжнародних організаціях цивільної авіації та у міжнародних відносинах з питань цивільної авіації.

Напрями, визначені у пунктах 1-3, реалізуються уповноваженим органом з питань цивільної авіації шляхом:

1) розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України;

2) сертифікації суб’єктів та об’єктів авіаційної діяльності;

3) ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів повітряним транспортом та надання прав на експлуатацію повітряних ліній і призначень авіаперевізникам;

4) здійснення постійного нагляду та інспектування дотримання встановлених законодавством, у тому числі авіаційними правилами
України, вимог.

Уповноважений орган з питань цивільної авіації є уповноваженим та незалежним органом щодо забезпечення використання повітряного простору України суб’єктами авіаційної діяльності, нагляду за забезпеченням аеронавігаційного обслуговування.

З метою вжиття заходів до забезпечення безпеки авіації уповноважений орган з питань цивільної авіації взаємодіє з правоохоронними органами, органами виконавчої влади.

Державне регулювання використання повітряного
простору України

Реалізацію державної політики у сфері використання повітряного простору України на підставі спільних рішень забезпечують уповноважений орган з питань цивільної авіації та Міністерство оборони України за такими напрямами:

1) забезпечення умов для діяльності національних і міжнародних користувачів повітряного простору України;

2) впровадження державної політики щодо використання повітряного простору України;

3) розроблення правил і процедур цивільно-військової координації під час організації повітряного руху;

4) здійснення контролю за дотриманням порядку та правил використання повітряного простору України;

5) забезпечення діяльності та розвитку об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

Нормативно-правова база

* * * * *

Державна авіаційна служба України

Перелік авіакомпаній, які мають діючий сертифікат експлуатанта

Реквізити аеропортів та аеродромів цивільної авіації України

Український Авіаційний Портал

Видання «Авіація України» (новини української авіації)

ІКАО – Міжнародна організація цивільної авіації