Нормативно-правові акти з питань діяльності органів внутрішніх справ України

Законодавчі акти:

 

 1. Конституція України
 2. Закон України «Про Національну поліцію»
 3. Закон України «Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України»
 4. Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України»
 5. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
 6. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»
 7. Закон України «По боротьбі з корупцією»
 8. Закон України «Про громадянство України»
 9. Закон України «Про імміграцію»
 10. Закон України «Про біженців»
 11. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»
 12. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
 13. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі»
 14. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»
 15. Закон України «Про дорожній рух»
 16. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, і прекурсори»
 17. Закон України «Про інформацію»
 18. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону»
 19. Закон України «Про участь в міжнародних миротворчих операціях»
 20. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
 21. Закон України «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

Акти Президента України та Верховної Ради України

 1. Указ Президента України від 06.04.2011 N383/2011 “Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України”
 2. Указ Президента України від 17.11.1992 № 567 «Про День міліції»
 3. Указ Президента України від 19.12.2000 № 1346 «Про символіку органів Міністерства внутрішніх справ України»
 4. Указ Президента України від 18.01.2001 № 20 «Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів виконавчої влади в їх розшуку»
 5. Указ Президента України від 19.07.2001 № 532 «Про додаткові заходи щодо боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»
 6. Указ Президента України від 10.12.2001 № 1199 «Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»
 7. Указ Президента України від 18.02.2002 № 143 «Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян»
 8. Указ Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією»
 9. Указ Президента України від 22.07.2003 № 740 «Про заходи щодо розвитку системи протидії (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму»
 10. Постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»

Постанови Кабінету Міністрів України

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.1991№ 197 «Про порядок компенсації особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за службу понад установлений законодавством робочий час, а також у дні щотижневого відпочинку та святкові дні»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему»
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 № 220 «Про Національне центральне бюро Інтерполу»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 510 «Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю»
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.1993 № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії»
 7. Постанова Кабінету Міністрів, вiд 17.07.2003 № 1111 «Про затвердження Правил оформлення і видачі тимчасового посвідчення громадянина України»
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.1995 № 231 «Про затвердження правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення»
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 341 «Про Положення про Державну автомобільну інспекцію МВС»
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 988 «Про утворення експертної служби МВС»
 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху»
 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 395 «Про затвердження Положення про підрозділи ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 844 «Про утворення Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1110 «Про затвердження Типового положення про пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг»