Державний герб України

ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про Державний герб України

Верховна Рада України постановляє:

1. Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його головним елементом великого герба України (кольорове та схематичне зображення герба додаються).

2. Зображення Державного герба України поміщується на печатках органів державної влади і державного управління, грошових знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах, бланках державних установ з обов’язковим додержанням пропорцій зображення герба, затвердженого пунктом І цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

м Київ
19 лютого 1992 року
№2137-ХІІ