Правове регулювання страхової діяльності в Україні

Закон України “Про страхування”

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” вiд 09.07.2003 № 1058-IV

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” від 18.01.2001 № 2240-III

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” вiд 23.09.1999 № 1105-XIV

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” вiд 02.03.2000 № 1533-III

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” вiд 08.07.2010 № 2464-VI

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності

Указ Президента України “Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів” вiд 15.01.1994 № 7/94

Закон України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” вiд 01.07.2004 № 1961-IV

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 05.04.2007 № 7114 «Про затвердження Порядку укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України»

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.12.2004 № 3178 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2005 № 5 «Про затвердження максимальних розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 671 «Про затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

Положення про єдину централізовану базу даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 № 566

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.06.2007 № 7495 «Про затвердження зразка і технічного опису спеціального знака, що видається страхувальнику при укладенні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та порядку його заповнення і використання»

* * * * *

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 № 959 «Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2003 р. № 953 “Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду”

Добровільне страхування

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 № 40 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 № 286 “Про встановлення розміру плати за видачу ліцензії на проведення конкретного виду страхування”

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 № 565 «Про затвердження Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування»

* * * * *

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1122 «Про граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян»

Правила добровільного страхування транспортних засобів (КАСКО), затвердженими Укрстрахнаглядом 25 березня 1997 року № 19-1

СУДОВА ПРАКТИКА

Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 14.01.2014 № 01-06/15/2014 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з правовідносин страхування»

Постанова пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 01.03.2013 № 4 «Про деякі питання застосування судами законодавства при вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки»